099 370 1958(Ana)
099 337 9340(Tihana)
099/4895115
Vučetinec 164, 40311 Lopatinec
biljna.mehanika@gmail.com

Ispitna stanica za pregled uređaja za primjenu pesticida

Postupak mjerenja protoka vode na raspršivaču prozvođača ZUPAN, model ZM 1000 DT.