099 404 5112(Snježana)
099/4895115
Vučetinec 164, 40311 Lopatinec
biljna.mehanika@gmail.com

Ispitna stanica za pregled uređaja za primjenu pesticida

Kao i dosadašnjih godina, nastavljamo sa radom i ove godine. Pregledavamo i registriramo uređaje kojima je prošao rok valjanosti na naljepnici, registriramo nove, te odjavljujemo stare ili one koji se iz nekog razloga više ne koriste.

Za dogovor oko pregleda, kao i ostale informacije, molimo Vas da nas kontaktirate telefonski, ili putem e-mail adrese.

 

REGISTRIRANJE NOVOG UREĐAJA ZA PRIMJENU PESTICIDA

Za registraciju novog uređaja za primjenu pesticida potrebno je:

 

1. Podaci o vlasniku: ime, prezime, adresa prebivališta, OIB i broj telefona/ mobitela

2. Podaci o uređaju:

- proizvođač uređaja

- tip, oznaka ili model uređaja

- kapacitet spremnika

- godina proizvodnje

- serijski broj

- proizvođač i tip/ model crpke

-radni zahvat (m)

- broj mlaznica na radnom zahvatu

-nosači mlaznica ( u nosaču 1 ili 3 mlaznice)

- broj sekcija

 

3. Uz to, potrebna je i kopija računa o kupnji uređaja na kojem se jasno vidi ime i prezime kupca, te datum kupnje, uz izjavu o sukladnosti ( ako je uređaj proizveden izvan RH).

 

NAPOMENA: Uređaj se smatra novim i može se registrirati na 5 godina bez tehničkog pregleda samo ukoliko datum kupnje na računu nije stariji od 4 mjeseca. Ako je datum na računu stariji više od 4 mjeseca, uređaj kao takav podliježe redovnom pregledu, te će registracija vrijediti 3 godine.

 

 

 

ODJAVA UREĐAJA ZA PRIMJENU PESTICIDA

 

Mogući razlozi odjave uređaja:

- promjena vlasništva

- nabavka novog uređaja za primjenu pesticida

- prestanak bavljenja poljoprivrednom djelatnošću

-  kvar/ oštećenje/ uništenje uređaja ili dr.

 

Za odjavu uređaja za primjenu pesticida potrebno je:

vaši podaci ( ime, prezime, adresa, OIB)

-  koji uređaj se odjavljuje ( prskalica ili raspršivač) te proizvođač i model uređaja

- serijski broj uređaja

- broj znaka od posljednjeg pregleda

-datum odjave

 

Uređaji za primjenu pesticida moraju biti tehnički ispravni i usklađeni da bi mogli pravilno i ujednačeno rasporediti propisanu količinu sredstva za zaštitu bilja po željenoj površini.  Za to nije dovoljno samo poznavati  dozu i koncentraciju, nego i brzinu prskanja/raspršivanja, radni tlak i izbor mlaznica, brzinu kretanja i dr.  U proljeće nakon ispuštanja tekućine protiv smrzavanja iz svih dijelova uređaja za primjenu, potrebno je obaviti vizualni pregled uređaja, te ponovno postaviti dijelove, poput elektronike, manometra i dr. koji su bili skinuti i spremljeni tijekom zime. 

 

Priprema uređaja može se obaviti u nekoliko koraka:


- provjeriti ispravnost manometra (na manometru se podesi tlak od 3 bara i tijekom jedne minute u mjernoj posudi se izmjeri količina vode koja prođe kroz mlaznice)

-pregledati razinu ulja u crpki (pumpi)

-izmjeriti tlak zraka u tlačnoj komori (prema preporuci proizvođača)

-provjeriti rad mlaznica

 

Budući da mlaznice određuju preciznost rada svakog uređaja za primjenu pesticida,ubrajamo ih u najvažnije dijelove prskalica i raspršivača.

Mlaznice moraju osigurati:

- ujednačenu poprečnu raspodjelu škropiva,

- rad sa što manjim gubicima zbog zanošenja (drifta),

- stvaranje kapljica određenog srednjeg volumnog promjera,

- što dulju tehničku ispravnost

 

Mjerenje protoka mlaznica moguće je obaviti mjernom posudom (menzurom) ili elektronskim uređajem za mjerenje protoka. Mjeri se protok svih mlaznica i izračunava se prosječna vrijednost. Sve mlaznice čije vrijednosti odstupaju +/- 10% od zadane, moraju se očistiti ili zamijeniti novima. Kada se radi zamjena mlaznica, najbolje je i najpraktičnije odmah zamijeniti sve, zbog većih odstupanja novih mlaznica od starih. Kod većih odstupanja u potrošnji također se dobiva i neravnomjerno pokrivena površina sa škropivom, što dalje rezultira lošijim rezultatima prinosa, pojavom bolesti i štetnika na pojedinim dijelovima. 

Čišćenje mlaznica uvijek se obavlja mekanom četkicom ili treba primijeniti postupak ispuhivanja kompresorom. Nikako se ne smiju čistiti nikakvim metalnim ili tvrđim predmetima, jer je posljedica takvog čišćenja oštećen otvor mlaznice, a sa time se zatim mijenja i protok i normalna raspodjela tekućine u mlazu.

 

Mlaznice lepezastog mlaza

Koriste se isključivo u ratarstvu i povrćarstvu. Lepezastim mlazom se postiže najbolja raspodjela kapljica, te kut mlaza najčešće iznosi 110 stupnjeva. Na krilu prskalice uz razmak od 50 cm postiže se tzv. dvostruko prekrivanje između mlaznica. 

Anti-drift mlaznice za razliku od standarnih, u sebi imaju integriranu pretkomoru prizmatičnog oblika. Opadanjem tlaka tekućine u pretkomori, prije otvaranja izlaznog otvora, smanjuje se udio neželjenih sitnih kapljica koje se razvijaju procesom raspršivanja. Ovim mlaznicama postiže se uži spektar kapljica u mlazu, zadovoljavajuća distribucija, te smanjenje zanošenja.

Injektorske ili zračne mlaznice su konstruirane tako da  pomoću injektorskog uloška u tijelu mlaznice na venturijevom principu usisava zrak unutar mlaznice, koji se miješa sa škropivom, te tako stvara krupne kapljice koje u sebi sadrže zračne mjehuriće. Osnovni cilj razvoja ovog tipa mlaznica bio je postići smanjenje zanošenja, uz zadržavanje svih dobrih svojstava koje, općenito imaju mlaznice sa lepezastim mlazom. 

Mlaznice konusnog mlaza 

Najčešće su ugrađene u raspršivače i tradicionalno se koriste u zaštiti nasada voća, vinove loze, te u ratarstvu i povrćarstvu za primjenu fungicida. 

Kod istog tlaka i veličine otvora stvaraju mlaz sa znatno sitnijim kapljicama i relativno uskog spektra. Ovim se mlaznicama postiže dobro prianjanje i visok stupanj pokrivenosti površine koja se orošava. Zato se isključivo koriste u voćnjacima i vinogradima, za aplikaciju fungicida i insekticida, gdje je važno nanijeti sredstvo za zaštitu bilja s obje strane lista. Osnovni im je nedostatak što mlaz podliježe zanošenju (drift).

 

Mogućnost poboljšanja kvalitete primjene

U poljskim uvjetima za vrijeme tretiranja tj. transporta kapljica od uređaja za primjenu do biljke koja se tretira može doći do gubitka škropiva zbog zanošenja tzv. drifta, te znatno smanjiti učinkovitost primjene. To je negativna pojava uslijed koje dolazi do oštećenja biljaka susjednih parcela, a može doći i do otrovanja ljudi, domaćih životinja, divljači, pčela, onečišćenja okoliša, te pomora riba ako sredstvo dospije u obližnje vodotokove. 

Najvažniji uzročnici zanošenja su vjetar, vlažnost zraka i toplo vrijeme, te je prskanje ili raspršivanje potrebno obavljati kada su povoljni vremenski uvjeti, iako se ponekad mora obaviti i onda kada je rizik od zanošenja velik.

Kombinacija čimbenika koje mogu doprinijeti zanošenju:

- brzina vjetra,

- visina radnih grana i mlaznica, uvjeti na tlu,

- kakvoća mlaza ( ovisi o izboru mlaznica i radnom tlaku),

- brzina kretanja traktora,

- vrsta usjeva, vegetacija ili bez vegetacije,

- lokalni vremenski uvjeti,

- ispravnost opreme koja se koristi pri primjeni

 

Najsigurniji uvjeti su: hladno i vlažno vrijeme sa stalnim vjetrom do 7 km/h koji puše od smjera osjetljivih područja. Treba izbjegavati prskanje/ raspršivanje za vrijeme temperaturnih inverzija. Manja vlaga zraka kao i veća temperatura uzrokuju veće isparavanje kapljica, a manje kapljice su podložnije isparavanju od većih.

 

Obzirom da se na terenu susrećemo s različitim situacijama vezanim za “registraciju” novih uređaja/strojeva za primjenu pesticida, a koje su najčešće rezultat neznanja pojedinih trgovaca koji prodaju te uređaje (ne izdaju se izjave o sukladnosti za uređaje koji nisu hrvatski proizvod te se uvjeravaju kupci da su 5 godina mirni i da u vezi registracije uređaja ništa ne moraju poduzimati), niže donosimo izvadak iz Pravilnika o strojevima za primjenu pesticida koji se odnosi na nove uređaje. Točno je da se za novi uređaj ne mora obavljati pregled i da znak (naljepnica) važi 5 godina, ali:

“Vlasnik/korisnik novog stroja predaje zahtjev ovlaštenoj ispitnoj stanici za dobivanje znaka o obavljenom redovitom pregledu prije prve uporabe stroja, a najkasnije u roku od tri mjeseca od kupnje stroja.

Ako je prošlo više od tri mjeseca od kupnje novog stroja, stroj se smatra strojem u uporabi i podliježe redovitom pregledu, a sljedeći pregled treba biti za tri godine.

Uz zahtjev vlasnik/korisnik stroja mora priložiti dokaze o kupnji, dokumente s tehničkim podacima o stroju, izjavu o sukladnosti i dati na uvid valjani osobni identifikacijski dokument te dostaviti OIB vlasnika stroja.

Ako vlasnik/korisnik stroja ne posjeduje izjavu o sukladnosti takav stroj podliježe redovitom pregledu.”